Vilová zástavba a jednotlivé parcely vějířovitě kopírují tvar ulice a nenásilně tak navazují na poměrně různorodou stávající zástavbu. Vzhledem k limitům parcely (hranice zastavitelného území a zároveň průtočná zóna v případě rozvodnění potoka) byly domy situovány co nejblíže k ulici a terénní úpravy navrženy tak, aby se podlaha přízemí nacházela nad hladinou stoleté vody. Ke každému z domů je připojena dvojgaráž a ve spojovacím krčku mezi garáží a domem je umístěn vstup. Vějířovité natočení objektů poskytuje budoucím majitelům dostatečné soukromí. Přáním developera bylo navrhnout opakující se typový dům, který lze následně na přání klienta jednoduše upravit či odlišit, aniž by se hmotově změnil. Tři stěny domu jsou pojaty jako hladká pevná skořápka, do které je vložena a zapuštěna zcela jiná struktura – střecha a jižní fasáda mají být provedeny z výrazně odlišného obkladového materiálu (např. plech, šindel apod.). Další vrstvu pak tvoří stínění posuvnými žaluziemi a okenicemi.

(práce pro atelier RH-Arch, pracovní náplň: spolupráce na studii a projektu pro územní rozhodnutí)