Projekt řeší přestavbu areálu bývalého parního mlýna v centru obce Uhříněves na soubor bytových domů.
Bývalý parní mlýn na náměstí Bratří Jandusů, který byl časem přestavěn na obchodní dům Alfa, představuje v rámci centra zcela jiné měřítko. Navrhované bytové domy, které výškově variují od dvoupodlažních částí po pětipodlažní věž, vytvářejí plynulý přechod mezi bývalým mlýnem a nízkopodlažní zástavbou rodinných domů v ulici U Starého mlýna. V této ulici novostavba hmotově navazuje na uliční frontu stávajících domů a je zakončena dominantou - nárožní věží. Kolem tohoto místa jsou v přízemí objektů navrženy nebytové prostory pro služby a obchod a vzniklé prostranství se tak stává novým bodem pro setkávání. Nárožní věž, která místo akcentuje, zároveň upozorňuje na to, že je do areálu možné vejít, projít jím a zkrátit si tak cestu směrem ke škole, kostelu apod.

(práce pro atelier RH-Arch, pracovní náplň: spolupráce na studii a projekt pro územní rozhodnutí a související inženýring)