Práce na tomto projektu byla jedinečná v tom, že se jednalo o vlastní investiční záměr ateliéru RH-Arch, díky čemuž panovala v návrhu poměrně velká volnost. V nástavbě neorenesančního činžovního domu vznikla nejen nová kancelář, ale i 4 byty. Samotný projekt byl zajímavý především nezvyklým uspořádáním nových jednotek, nosnou konstrukcí z ocelových rámů, ale i z hlediska jednání s památkáři. V rámci projektu interiéru bylo i z důvodu omezených financí často použito neobvyklé řešení použitých materiálů. Součástí práce na projektu byly i návrhy vestavěného nábytku.

(práce pro atelier RH-Arch, pracovní náplň: spolupráce na projektu DSP a DPS, projekt interiéru, návrhy vestavěného nábytku, autorský dozor na stavbě)