Areál školky se nachází v Dejvicích, v blízkosti ulice Evropská. Na pozemku se původně nacházel objekt bývalých jeslí a mateřská školka. Oba objekty byly určeny k demolici a jejich místo měla zaujmout námi navrhovaná školka. Zajímavé je, že k demolici původní školky nakonec nedošlo a původní studie byla změněna.
Zachováno ale zůstalo to, že novostavba mateřské školky má dvě podlaží, z nichž první je částečně skryto do terénu. Horní podlaží je naopak tím, co na školku zvenčí upoutává – hmota (stěny, podlaha a střecha) je organicky tvarována a fasáda hravě členěna.

(práce pro atelier RH-Arch, pracovní náplň: spolupráce na studii a interiéru)