Studie rekreační chaty řeší návrh zajímavé, ale finančně nenáročné stavby, která by mohla fungovat zcela z vlastních zdrojů. Byla by soběstačná z hlediska spotřeby elektrické energie a vody. Těmto požadavkům odpovídá i tvar domu, umístění na pozemku a natočení ke světovým stranám.